IGAE - Resposta a la consulta feta pel COSITAL sobre l'informe resum, d'acord amb l'art. 37 del RD 424/2017


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General