Instrucció interna per gestionar la fase de compliment i recepció de l'objecte dels contractes regulats per la Llei de contractes del sector públic (LCSP)


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública