Edicte d'aprovació del conveni tipus de col·laboració per facilitar el pagament de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General