Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions i còpies dels documents del fons d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2015
Categoria
Ordenances > Fiscals
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Acció Social