Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen per a les proves d'accés a les places convocades per la Diputació de Girona i els organismes autònoms


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2015
Categoria
Ordenances > Fiscals
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)