Sol·licitud d'adhesió a la xarxa de punts d'informació i lectura (XPIL)


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2016
Categoria
Serveis > Documentació > Sol·licituds
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Biblioteques