Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

En l’informe, quines fórmules cal utilitzar?

Cal escriure proposo en lloc de tinc l’honor de proposar o vinc a proposar, que són inadequades. A la part final dels informes, també s’ha de prescindir de fórmules com ara No obstant això, la Junta de Govern acordarà el que consideri més convenient; La Diputació, però, acordarà el que cregui més oportú, o Us ho comunico als efectes oportuns, per diferents raons:

  • perquè trenquen amb el to general neutre que cal mantenir en l’informe;
  • perquè és obvi que la resolució haurà de ser presa per l’òrgan corresponent i, per tant, no queda justificat explicitar-ho amb aquests formalismes.
89
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088