Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

En la carta, s’abreuja la fórmula de salutació?

Les fórmules de salutació no s’han d’abreujar.

  • Benv. Sra.
  • Benvolguda Sra.
  • Benvolguda senyora
70
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088