Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

La proposta de resolució duu fórmula final?

La proposta de resolució no duu cap fórmula final com ara Tanmateix, la Junta de Govern acordarà el que consideri més adient, perquè és obvi que la resolució haurà de ser presa per l’òrgan corresponent i, per tant, no queda justificat explicitar-ho amb aquests formalismes. Així doncs, després de l’últim punt de la resolució s’escriu directament la data.

94
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088