Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

És gràcia que espero obtenir [...]?

Una sol·licitud no és una demanda de gràcia que es concedeix o es denega sense cap regulació i segons el lliure criteri d’una persona, sinó una petició que està regulada per criteris objectius, de manera que només es denega la sol·licitud quan no compleix aquestes condicions. Per això, aquest document no ha de dur mai fórmules finals d’afalac.

111
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088