Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

S’hi han de fer constar els noms, en l’apartat de la signatura de l’acta?

El nom dels assistents a la reunió apareix a l’apartat «Assistents»; per tant, no s’ha de repetir a la signatura, on només ha de constar la identificació funcional del president i el secretari.

46
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088