Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

S’aprova l’acta o l’esborrany de l’acta?

En el desenvolupament de la sessió, el secretari llegeix l’esborrany de l’acta, però en els acords s’aprova l’acta (no l’esborrany). El punt de l’ordre del dia de la convocatòria corresponent tampoc no ha de fer referència a l’esborrany: Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

43
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088