Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Les dades de la persona que fa la sol·licitud

Cal remarcar que l’Administració no ha de demanar a l’administrat (ni l’administrat cal que ofereixi a l’Administració) més dades d’identificació de les que realment són necessàries per a l’adequada tramitació de l’expedient. Generalment no és pertinent demanar-li que indiqui el seu estat civil, el nombre de fills o la professió.

114
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088