Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Internet i intranet

En alguns contextos s’està generalitzant l’ús del mot Internet amb minúscula, assimilant-lo a altres mitjans de comunicació (telèfon, televisió…). De moment, però, el diccionari general de la llengua encara no recull aquesta denominació, i com que es tracta d’un nom propi d’una xarxa, es recomana d’escriure’l amb majúscula inicial. En canvi, intranet (xarxa informàtica d’ús intern d’una organització) és un nom comú, i, per tant, ha d’anar amb minúscula i amb article.

Cal tenir en compte que tant Internet com intranet són mots femenins, ja que se sobreentén que els precedeix el mot xarxa.

  • Mentre que Internet és una xarxa informàtica d’abast mundial, una intranet és una xarxa privada.

 

  • Internet és utilitzat cada cop més.
  • Internet és utilitzada cada cop més.

 

  • Ho trobaràs a la intranet de la Diputació.
80
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088