Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Si no o sinó?

Sovint es produeixen confusions a l’hora d’escriure sinó i si no perquè fonèticament sonen igual. Sinó és una conjunció adversativa que indica oposició entre els elements que posa en relació. En canvi, si no és un conjunt de dos mots: la conjunció condicional si i l’adverbi de negació no.

  • No heu de presentar la memòria, si no el compte justificatiu.
  • No heu de presentar la memòria, sinó el compte justificatiu.

 

  • Sinó compareixeu en el termini establert, es considerarà que desistiu de participar en el concurs.
  • Si no compareixeu en el termini establert, es considerarà que desistiu de participar en el concurs.

Per saber quina de les dues formes hem de fer servir, podem tenir en compte que les frases formades amb si no les podem convertir en frases afirmatives eliminant el no i continuen tenint sentit, a diferència de les frases formades amb sinó.

  • Si no teniu interès a participar en el procediment negociat, no contesteu aquest missatge.
  • Si teniu interès a participar en el procediment negociat, contesteu aquest missatge.
  • No heu de presentar la memòria, sinó el compte justificatiu.
  • Heu de presentar la memòria, si el compte justificatiu.
62
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088