Curs sobre la gestió del parc públic

Objectius

Aquest curs, que consta de quatre jornades, té l'objectiu de donar a conèixer les actuacions i els processos que els ens locals poden dur a terme per gestionar el seu parc d'habitatges destinat a polítiques públiques, tant el que és de propietat municipal com el que és cedit per tercers.

Així doncs, al llarg del curs es fa referència al procés que inclou des de la creació de l'habitatge fins a la finalització del seu ús, i s'aborden les necessitats de gestió del parc en relació amb el manteniment de l'habitatge, la gestió de les necessitats socials, la coordinació entre administracions i les gestions relacionades amb els contractes de lloguer.

 

Destinataris

El curs està orientat al personal tècnic i administratiu i als càrrecs elegits dels ajuntaments, consells comarcals i entitats de la demarcació de Girona que tinguin relació amb l'àmbit de l'habitatge.

 

Jornades

Les jornades que componen el curs són les següents:

 

Bloc 1: «La llei d'arrendaments urbans. Els contractes de lloguer i els lloguers socials»

 • Dates: 6 i 9 d'abril de 10h a 12.30h
 • Objectiu: En aquesta jornada es vol aprofundir en la normativa que articula els arrendaments urbans i els contractes de lloguer d'habitatge.
 • Ponent: Mar Escutia

 

 • Sessió 1 : dilluns 6 d'abril

  10.00 - 10.15 h

  • «Benvinguda»
  • Joaquim Ayats, diputat d'Habitatge de la Diputació de Girona

   

  10.15 - 12.30 h

  • «La llei d'arrendaments urbans» «Mesures d'urgència actuals»

 

 • Sessió 2 : dijous 9 d'abril

  10.00 - 12.30h

  • «Casos pràctics: Els contractes de lloguer: contingut, vigència i extinció i realització de millores als habitatges»

 

Bloc 2: «La cessió d'habitatges a l'Administració»

 • Dates: 5 de maig de 10h a 11.45h
 • Objectiu: Conèixer com es pot articular la cessió d'habitatges a l'Administració, tant des de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) com per part de les persones físiques o jurídiques privades, així com les necessitats de gestió (econòmica i jurídica) que requereix per part de l'ajuntament.

 

 • Sessió 3 : dimarts 5 de maig

  10.00 - 11.00 h

  • «La cessió d'habitatges de persones físiques o jurídiques privades als ens locals»
  • a càrrec de Marta Pradal, tècnica d'Habitatge de la Diputació de Barcelona

   

  11.00 - 11.45 h

  • «La fiscalitat relacionada amb la gestió econòmica dels habitatges cedits»
  • a càrrec de Isabel Ezpeleta, responsable jurídic de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona

 

 • Sessió 4 : divendres 25 de setembre

  10.00 - 10.35 h

  • «La cessió dels habitatges de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya»
  • a càrrec de Marta Jové, Cap del Servei Territorial a Girona de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

   

  10.35 - 11.30 h

  • «La gestió del Programa de cessió d'habitatges»
  • a càrrec de Joan Trujillo, coordinador d'Habitatge de la Fundació SerGi i Marta Campeny, tècnica a l'Ajuntament de Pineda de Mar

   

  11.30 - 12.00 h

  • «La gestió econòmica dels pagaments i els cobraments de les rendes»
  • Ajuntament de Pineda de Mar

   

  12.00 h

  • Torn obert de preguntes i tancament de la sessió
 
 
 

Tornar

Inscripcions

Cal formalitzar, per mitjà dels enllaços següents, una inscripció per a cadascuna de les jornades que componen el curs:

Bloc 1: La Llei d'arrendaments urbans. Els contractes de lloguer i els lloguers socials

 

Bloc 2: La cessió d'habitatges a l'Administració

 

Les places són limitades a un màxim de cinquanta assistents, i les inscripcions són gratuïtes.

Lloc

En línia

Organitza

Servei d'Habitatge - Diputació de Girona

Tel. 972 18 51 58

Adreça electrònica: habitatge@ddgi.cat

Contacte