Jornada: Novetats en matèria d'estabilitat pressupostària i endeutament.

En la Jornada sobre novetats en matèria d'estabilitat pressupostària i endeutament, realitzada el dia 14 de juny de 2018, s'han presentat les ponències següents:

 

 • Implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics

  Núria Josa i Arbonès, interventora general de la Diputació de Girona.

  Descarregar el PDF de la presentació

   

 • El control de l'estabilitat pressupostària en el marc del RD 424/2017

  Ernest Ruiz i García, viceinterventor de la Diputació de Girona.

  Descarregar el PDF de la presentació

   

 • Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del estado para el año 2018 y estabilidad presupuestaria

  Gabriel Hurtado López, Subdirector General de Estudios y Financiación de Entidades Locales.

  Descarregar el PDF de la presentació

   

 • El règim de tutela financera dels ens locals per a l'exercici de 2018

  Ramon Auset i Martí, responsable de l'Àrea de Corporacions Locals.

  Descarregar el PDF de la presentació

A qui s'adreça

Ens públics

Departament responsable

Intervenció