Projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Madremanya

El Ple, de 7 de maig de 2019, ha aprovat inicialment el projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Madremanya, amb un pressupost d'1.200.212,43 euros, IVA inclòs, i aprovació de l'addenda de telecomunicacions, amb un pressupost de 56.344,33 euros, IVA inclòs. Exp. 2018/7807.

Departament responsable

Xarxa Viària

Documentació