Programa B1. Suport a l'activitat esportiva de base (2019)

Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades del desenvolupament de l’activitat esportiva de base de les entitats esportives gironines que participen en un mínim de tres categories de base i amb un pressupost mínim de l’activitat de 12.000,00 €.

A qui s'adreça

Entitats

Les entitats de la demarcació de Girona, inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. 

Terminis

Convocatòria oberta
Obertura de convocatòria : 06/02/2019
Tancament de convocatòria : 07/03/2019
Termini de justificació : 31/07/2019

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament en el termini establert en la convocatòria mitjançant el model normalitzat disponible a l'apartat de documentació específica d'aquesta subvenció, acompanyat de la documentació que preveuen les bases reguladores de la subvenció.

 

El document de sol·licitud i el de declaració responsable han d’estar signats electrònicament pel representant legal de l’entitat mitjançant el mateix certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

Accés a la presentació telemàtica

 

 

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Servei d'Esports

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A