Subvencions de suport als programes municipals d'ajuts als esportistes individuals gironins (2018)

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions per al suport als programes municipals d'ajuts als esportistes amateur  gironins, menors de 25 anys i no professionals, que, prèvia classificació, han participat individualment en les competicions esportives de Campionat d’Espanya, Campionat d’Europa, Campionat del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions, de les següents modalitats esportives, reconegudes pel Consell Català de l’Esport:

 

 • Atletisme
 • Bàdminton
 • Ball esportiu
 • Bowling
 • Ciclisme
 • Escacs
 • Esgrima
 • Esports de neu
 • Esports de gel
 • Esquí nàutic
 • Gimnàstica
 • Golf
 • Halterofilia
 • Judo
 • Karate
 • Lluita
 • Motociclisme
 • Natació
 • Patinatge
 • Piragüisme
 • Rem
 • Salvament aquàtic
 • Taekwondo
 • Tennis
 • Tennis Taula
 • Tir amb arc
 • Tir olímpic
 • Triatló
 • Vela

A qui s'adreça

Ens públics

 

Poden optar a les subvencions dels diferents programes objecte de regulació d' aquestes bases únicament i exclusivament, els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona o els seus organismes autònoms.

 

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 23/07/2018
Tancament de convocatòria : 21/09/2018
Termini de justificació : 31/10/2018

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades serà el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades pel representant legal de l’entitat. 

 

Els ajuntaments sol·licitants només podran presentar una sol·licitud. En aquesta sol·licitud hi figurarà el programa municipal d’ajuts als esportistes amb la relació d’esportistes empadronats en el seu municipi que hagin participat en els campionats esportius establerts a l’objecte d’aquestes bases. Caldrà adjuntar al formulari de sol·licitud:

 

- DNI dels esportistes que figuren a la relació

- Acreditació de l’ajuntament que l’esportista està empadronat en el municipi.

- Llistat de la federació corresponent que acrediti la participació i la classificació obtinguda de cadascun dels esportistes en l’esdeveniment esportiu que permeti valorar el seu grau d’execució. 

 

Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar de la forma següent: 

 

· Forma telemàtica: amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

 

- Ajuntaments: EACAT 

Normativa d'aplicació general

Més informació

esports@ddgi.cat

Tel. 972 185 020 / 972 185 

Departament responsable

Servei d'Esports

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A