Línia 1: Subvencions destinades als ajuntaments per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals (2018)

L’objecte de les bases és regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals.

 

Línia 1: Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora.

 

Normativa específica

  • Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests
  • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
  • Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals
  • Decret 377/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula la gestió dels fons de millores per a la conservació i el manteniment dels boscos d’utilitat pública propietat de les entitats locals

A qui s'adreça

Ens públics

Els destinataris d’aquesta línia de subvencions són els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades.

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 30/01/2018
Tancament de convocatòria : 10/03/2018
Termini de justificació : 15/11/2018

 

Últim dia per justificar: 15 de novembre de 2018

Presentació de sol·licituds

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

 

La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.

 

- Ajuntaments: EACAT 

Normativa d'aplicació general

Departament responsable

Medi Ambient

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A