Eina de càlcul d'ofertes anormalment baixes

L’eina de càlcul té com a finalitat determinar l’anormalitat de les ofertes presentades per les empreses en una licitació pública davant d’un procediment amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb la normativa actual en matèria de contractació pública.

A qui s'adreça

Ens públics

Normativa

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb:

contractacio@ddgi.cat

Departament responsable

Contractació

Documentació


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A