Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2018)

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural és  un programa que, d’acord amb  les funcions d’assistència i cooperació als municipis, vol incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural.

 

Les noves bases del Fons preveuen com a novetat significativa la inclusió de dos fons complementaris, destinats al finançament de : 

  • Projectes que facilitin l’accés a les noves tecnologies
  • Actuacions en camins municipals

A qui s'adreça

Ens públics

Terminis

Convocatòria tancada
Obertura de convocatòria : 15/02/2018
Tancament de convocatòria : 15/03/2018

Termini de justificació:

Per a despeses culturals: 15 de novembre de 2018

Per a despeses corrents: 15 de novembre de 2018

Per a despeses en inversions: 30 de setembre de 2019

Accés a les noves tecnologies: 15 de novembre de 2018

Actuacions en camins municipals: 15 de novembre de 2018

Presentació de sol·licituds

Es podrà presentar una sola sol·licitud de subvenció per a cadascuna de les línies subvencionables assenyalades. 
NOTA: no és necessari adjuntar cap memòria/projecte

 

 

Les presentació de sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat). Les sol·licituds hauran d’estar signades pel representant legal de l’ajuntament, amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

Les sol·licituds s’hauran de fer via telemàtica a l’Àrea de Cooperació Municipal. 

Accés a la presentació telemàtica

Normativa d'aplicació general

Departaments responsables

Assistència i cooperació als municipis
Cooperació Cultural
Sistemes i Tecnologies de la Informació

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A