Formació en Xarxa

Espai web que aglutina l’oferta formativa de millora de l’ocupabilitat a la demarcació de Girona, organitzada pels ens locals i altres agents socials del territori. La informació la poden introduir les entitats que programen formació ocupacional al territori: ajuntaments, consells comarcals, entitats amb la delegació de promoció econòmica, patronals, sindicats i entitats sense ànim de lucre.

 

Els ciutadans, treballadors o aturats poden trobar en un mateix portal l’oferta de formació per localitat, nom de l’acció formativa, família professional, destinatari o data d’inici.


A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Accés al servei

L’accés per a la ciutadania en general, és lliure.

 

Les entitats que volen disposar del servei, per introduir la formació, cal que facin una petició d’alta al sistema com a administrador de continguts, a l’Àrea de Promoció Econòmica


Normativa

Departament responsable

Promoció Econòmica - DIPLAB

Informació en línia

www.ddgi.cat/formacioenxarxa