Notícies

La Diputació aprova convenis per gestionar el servei d'intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista

El Ple de la Diputació ha aprovat dos convenis que es formalitzen amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per tal que, a partir de l'1 de novembre, la Diputació de Girona assumeixi la gestió dels serveis d'intervenció especialitzada i del servei d'acolliment i recuperació per a dones víctimes de violència masclista i per als seus fills al Gironès. En la mateixa línia també ha aprovat dos convenis més que preveuen  que la Diputació de Girona comenci a gestionar el servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres, a l'Alt Empordà i al Gironès. Aquest punt de trobada és un espai neutral per a processos de conflictivitat familiar, com ara visites a menors tutelats. La Diputació pretén, mitjançant el suport als ajuntaments, millorar la vida dels ciutadans de la demarcació i, en aquest cas, de les dones que pateixen violència familiar i masclista. L'aprovació d'aquests punts de l'ordre del dia ha comptat amb els vots a favor de tots els grups: PDeCAT, ERC, PSC, IdS, i la CUP.


Aprovació de la modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció
El Ple ha aprovat, amb 26 vots a favor i l'abstenció de la CUP, la modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a les despeses i obligacions, aplicable a:
- Els ens locals adherits al Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern.
- La Diputació de Girona i les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora.

Convenis amb ajuntaments per a xarxes de calor
El Ple de la Diputació també ha aprovat en la sessió d'aquest matí 4 convenis que es formalitzen amb els ajuntaments de Camprodon, Palafrugell, Riudellots de la Selva i Roses per al cofinançament i les condicions d'execució i lliurament d'una xarxa de calor alimentada amb biomassa. La Diputació de Girona hi fa una aportació total de 319.640,24 €     . Aquests quatre punts han estat aprovats per unanimitat de tots els grups.


Subvencions per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials
També han estat aprovades pel Ple les bases específiques reguladores de subvencions per als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials. Cada ajuntament podrà rebre entre 10.000 i 30.000 €      per cada habitatge adquirit, amb un màxim de 3 habitatges per ajuntament. Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat.


Subvencions per al finançament de les oficines joves
Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les oficines joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines. Es poden sol·licitar fins a 5.000 €     . Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat.