Pressupost

El pressupost general de la Diputació de Girona és l'eina mitjançant la qual s'assignen els recursos i es determinen les despeses. Aquestes despeses responen als objectius traçats en els plans de desenvolupament econòmic i social de la Diputació per un període de temps determinat.

Aquest document s'elabora i s'aprova anualment, i incorpora tant el pressupost de la mateixa Diputació de Girona com els dels organismes autònoms i ens que en depenen.

Fent clic sobre l'exercici corresponent accedireu al pressupost vigent i podreu consultar també l'historial dels dos últims exercicis econòmics.

Teniu, també, a la vostra disposició l'estat d'execució d'aquest pressupost amb periodicitat trimestral, les al·legacions presentades, els informes d'estabilitat pressupostària i les modificacions que s'hi han efectuat.

 

Pressupost general de la Diputació de Girona 2021

Pressupost aprovat definitivament, mitjançant edicte número 9982 publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona número núm 249, el dia 29 de desembre de 2020

Pressupost Diputació de Girona 2021

 

 


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria
NOM ORGANISME ANY Descarregar