Avís legal i privacitat

Avís legal
Aquest lloc web i el seu domini són propietat de la Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, CP 17004 Girona, CIF P1700000A, tel. + 34 972 185 000 i adreça electrònica suggeriments@ddgi.cat.

L'accés al lloc web i a la informació relativa a qualsevol dels serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això es recomana llegir-ne atentament el contingut si es vol accedir a aquest web i fer ús de la informació i dels serveis que s'hi ofereixen.
Els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a la Diputació de Girona o a tercers que n’hagin autoritzat l’ús. La Diputació presenta aquests continguts amb finalitats informatives i per a l’exercici de les competències que li són pròpies. Els usuaris poden utilitzar els continguts amb aquestes finalitats. De forma general queda prohibit utilitzar-los amb finalitats comercials així com transformar-los o alterar-los. La Diputació de Girona es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.
Queda prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es tingui autorització expressa i per escrit de la Diputació de Girona.
L’escut oficial de la Diputació de Girona i altres dissenys i logotips de la corporació o dels seus organismes, serveis i activitats, es poden utilitzar únicament per identificar les activitats promogudes per altres persones o institucions a les quals la Diputació de Girona o els seus organismes donen suport.
Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que es puguin considerar il·lícites o il•legals o que perjudiquin els drets i interessos de la Diputació de Girona o de tercers. La Diputació de Girona no és responsable del mal ús que els usuaris en puguin fer.
La Diputació de Girona adopta les mesures i els procediments necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb el tipus de transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.
La Diputació de Girona no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus, i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la corporació. Tampoc no es fa responsable dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin causar terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la corporació. La Diputació de Girona no garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible advertirà prèviament els usuaris de les interrupcions en el funcionament.
La Diputació de Girona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
La Diputació de Girona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a la Diputació de Girona (framing).
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i de les condicions d’aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regeixen exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, i els jutjats de Girona són els únics competents per conèixer-ne. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i el respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.

Política de privacitat i de cookies
La Diputació de Girona compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i ha adoptat les mesures exigibles a fi de preservar la privacitat i la confidencialitat de les dades personals dels usuaris. 

Política de privacitat
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP), la Diputació de Girona informa que les dades personals subministrades en els formularis del portal són recollides, incorporades i tractades en fitxers de la seva responsabilitat, amb la finalitat de donar resposta a les sol•licituds dels usuaris i gestionar els serveis i tràmits que requereixin, així com per fer-los arribar informació de les activitats i els serveis de la corporació. 
La Diputació de Girona entén que, en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc web, els usuaris es consideren suficientment informats del tractament de les seves dades personals, és a dir, de les finalitats de la recollida d’aquestes i del tractament que se’n deriva, i pressuposa que hi donen el seu consentiment. De forma general, amb aquest acte, els usuaris autoritzen la Diputació de Girona a tractar les seves dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, a incorporar-les als seus fitxers o, si escau, a tractar-les per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació i gestió dels serveis, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
A fi que la informació que contenen els fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errors, la Diputació de Girona demana als seus usuaris que li comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.
La Diputació de Girona ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objectiu d'evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o accés no autoritzat tant com es pugui i sempre segons l'estat de la tècnica.
Quan sigui exigible legalment, les comunicacions dels usuaris del web que continguin dades de caràcter personal s’han de fer mitjançant un sistema de comunicació d’entorn segur. Els usuaris poden verificar en qualsevol moment si es troben en un entorn segur comprovant l'existència d'un cadenat tancat, que apareix a la part inferior de la pantalla.
Es pot revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, adreçant un escrit a la Secretaria General de la Diputació de Girona, pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona, o bé enviant un correu electrònic a suggeriments@ddgi.cat.

Política de cookies
La Diputació informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament, que permeten controlar les dades de navegació dels usuaris a l’efecte de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableixi entre aquests i el lloc web de la Diputació. La vigència d’aquestes galetes és l’estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s’ofereixen. 
A més de les galetes tècniques i de personalització imprescindibles i necessàries per al funcionament del web, el portal conté galetes analítiques de tercers, utilitzades únicament per quantificar el nombre d’usuaris que hi accedeixen i facilitar-ne l’anàlisi estadística a fi de millorar els serveis.
Aquestes galetes analítiques de tercers són:
Google Analytics
En cap cas no se n’utilitzen per a l’adquisició de dades personals identificatives dels usuaris. Aquests poden configurar els seus navegadors d'Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes i ser advertits prèviament a la instal·lació per impedir-la si així ho volen.
Els usuaris poden impedir la generació de galetes seleccionant l’opció corresponent en el seu navegador. No obstant això, la Diputació no es responsabilitza si en desactivar-les s’impedeix el bon funcionament del web.
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A