Codi de conducta dels alts càrrecs

La Diputació de Girona va aprovar, en data 15 de maig de 2018  el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la Diputació de Girona i els seus Organismes Autònoms d'acord amb el model de Codi de conducta dels Alts Càrrecs proposat pel Grup de Treball de la Xarxa de Governs Transparents de la que la Diputació de Girona forma part juntament amb la resta de diputacions provincials així com les principals  entitats municipalistes de Catalunya.

En aquest espai també s'hi poden trobar els acords d'adhesió al Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la Diputació de Girona i els seus Organismes Autònoms adoptats pels òrgans col·legiats dels seus ens dependents i vinculats així com els codis de conducta dels ens a qui els correspon aprovar els seus propis codis ètics i mecanismes de vigilància, control i supervisió per la prevenció del delicte d'acord amb les disposicions introduïdes per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme