Subvencions 2019

La Diputació de Girona, d’acord amb les competències que té atribuïdes, convoca cada any diverses línies de subvencions a ens locals, entitats i particulars, en l’àmbit de la cooperació amb institucions i organismes de les comarques gironines.

Subvencions al dia

26/06/2019 Subvencions per a inversions municipals en cementiris (2019)

Obertura de la convocatòria

Assistència i cooperació als municipis
31/07/2019 Subvencions per a inversions municipals en cementiris (2019)

Tancament de la convocatòria

Assistència i cooperació als municipis
31/07/2019 Programa B1. Suport a l'activitat esportiva de base (2019)

Fi del termini de justificació

Servei d'Esports
31/07/2019 Programa B2. Suport a l'esport d'alta competició (2019)

Fi del termini de justificació

Servei d'Esports