Relació de subvencions


logo csvlogo excellogo pdf
* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.
EXPEDIENTCENTRE GESTORBENEFICIARIOBJECTESITUACIÓANYIMPORT
2018/9258HABITATGEAJ. DE FIGUERES SUBV. ADQUISICIÓ HABITATGE POLÍTIQUES SOCIALS ANY 2018. 3 HAB. 490607/009COMPTABILITZADA201890.000,00
2018/8866HABITATGEAJ. DE LLAGOSTERA SUBV. ADQUISICIÓ HABITATGES POLÍTIQUES SOCIALS ANY 2018 1 HAB 490607/009COMPTABILITZADA201829.250,00
2018/5285MEDI AMBIENTAJ. DE TORROELLA DE MONTGRÍ (AJ) Del pla a l'acció - Línia 5 (anualitat 2018). 490604/003COMPTABILITZADA20183.508,65
2018/5425MEDI AMBIENTAJ. DE SILS Del pla a l'acció - Línia 5 (anualitat 2018). 490604/003COMPTABILITZADA20187.500,00
2018/7693COOPERACIÓ CULTURALASSOCIACIO PUIGCERDA MUSIC ASSOCIACIÓ PUIGCERDÀ MUSIC_PUIGCERDÀ MUSIC FESTIVALRECONEGUDA L'OBLIGACIÓ20189.000,00
2018/9265PRESIDENCIAAJ. DE LA VALL D EN BAS 25è Aniversari de l'Estrella del Pessebre Vivent de Joanetes (490600/206) 2018/9265COMPTABILITZADA20181.500,00
2018/9032PRESIDENCIAFERRMED, ASBL Promotion du Grand Axe Ferroviaire de Merchandise, any 2018 (490600/205) 2018/9032RECONEGUDA OBLIGACIÓ PARCIALMENTE20186.287,50
2018/9179COOPERACIO ESPORTIVACLUB BASQUETBOL BANYOLES tres per tres BanyolesCOMPTABILITZADA20181.000,00
2016/6332ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICAAJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS PUOSC 2017 Accessibilitat i adequació 1a fase piscina mpal. 490606/008COMPTABILITZADA201847.318,00
2016/6328ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICAAJUNTAMENT DE RIPOLL PUOSC 2017 Millora accés, camerino i serveis Teatre Comtal 490606/008COMPTABILITZADA201885.000,00


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A