Publicació BOP núm. 70 - 11/04/2018 - Edicte d'aprovació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions


Edicte d’aprovació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions, aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern dels Ens Locals de la província de Girona

Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 6496807 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció
Etiquetes Guia_contol_intern