Protocols de gestió de la flora exòtica invasora: Control químic del plomall de la pampa (CAT)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 2111426 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient
Etiquetes Patrimoni_natural