Ordenança reguladora del preu públic pel servei d'assistència tècnica en la redacció de projectes i direccions d'obra


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 15536 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2015
Categoria Ordenances > Fiscals
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció