Inventari general de béns i drets de la Diputació de Girona (2016)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 122222 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Patrimoni > Inventari general de béns i drets
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Promoció Econòmica, Administració i Hisenda > Intervenció