Memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics (2015)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 957629 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Estudis de costos
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció