Model aval bancari


Aquest document serveix per presentar-se a les licitacions que convoca la Diputació de Girona.

Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format docx 14560 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Documentació > Contractual
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Servei d'Arxius i Gestió de Documents
Etiquetes Doc_contractual