Guia d'ajuts de la UE

Recull les diverses línies de finançament, tant si són obertes com tancades, per mostrar el conjunt de les fonts de finançament que ofereix la UE. Aquesta guia permet tenir una visió completa i actualitzada de les línies de suport que hi ha disponibles.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Servei responsable

Servei de Programes Europeus

Documentació