Guies informatives dels programes d'educació ambiental

Guies dirigides a les entitats que participen dels Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona, especialment en el Programa "Del Mar als Cims".


Autoria: Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (grup consolidat per la Generalitat de Catalunya 2009SGR00054). Universitat de Girona.

Servei responsable

Educació ambiental

Documentació