Assessorament empresarial Projecta't

La Diputació de Girona posa a l'abast de les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) un servei d'assessorament empresarial adreçat al seu teixit productiu amb l'objectiu d'impulsar-ne el creixement.

Poden sol·licitar aquest servei les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) que identifiquin una empresa o un treballador autònom que vulgui executar una acció per fer créixer el seu negoci i necessiti l'assessorament d'un expert que l'ajudi a orientar l'estratègia que cal seguir.

Les empreses i els treballadors autònoms admesos en el servei poden rebre un acompanyament personalitzat de fins a sis mesos, per mitjà del qual disposaran de 25 hores d'assessorament especialitzat en els àmbits de treball següents: organització i equip directiu, màrqueting i comunicació, gestió econòmica, planificació estratègica, internacionalització, comercialització i canals de venda.

Cost del servei

El servei és gratuït.

A qui s'adreça

Ens públics

Poden sol·licitar aquest servei els ajuntaments, consells comarcals i entitats de promoció econòmica amb delegació d'ajuntaments o consells comarcals de la demarcació de Girona que estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona.

Accés al servei

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei per mitjà de la documentació següent:

  • Formulari de sol·licitud, emplenat degudament, signat digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l'entitat.
  • Compromís de participació signat per l'empresa o el treballador autònom que es proposa com a participant en l'assessorament.
  • Acord de l'òrgan de govern competent que aprovi la petició de la prestació del servei (decret d'Alcaldia, acord de Junta de Govern, acord de Ple o equivalent).

Terminis

Data d'inici del termini: 22/04/2024
Data d'acabament del termini: Il·limitat

Normativa

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació