Enquestes de valoració dels plans de serveis de Medi Ambient

La Diputació de Girona posa a disposició dels ajuntaments de la demarcació els plans de serveis de transició energètica, de matèria forestal i de conservació del patrimoni natural.

Per tal d'avaluar la qualitat dels serveis oferts i millorar l'assistència tècnica de la Diputació als municipis, és necessari que els ajuntaments receptors dels serveis emplenin el qüestionari de valoració que correspongui en cada cas.