Àrea Funcional de l'Espai Català Transfronterer

Projecte Àrea Funcional de l'Espai Català Transfronterer (EsCaT)

La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Departament dels Pirineus Orientals impulsen l'Àrea Funcional de l'Espai Català Transfronterer (EsCaT) per tal de treballar conjuntament entre les comarques del nord i del sud de la frontera administrativa estatal.

Amb aquesta eina es posen les bases per poder utilitzar amb més intensitat i, sobretot, amb més capil·laritat els recursos que el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), per mitjà del Programa de Cooperació Territorial Interreg VI Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2021-2027, posa a disposició de les administracions i entitats dels dos costats de la frontera. I tot amb la finalitat última que les persones que habiten les comarques catalanes del nord i del sud es coneguin més i visquin millor.

L'Àrea Funcional EsCaT rep recursos provinents del programa POCTEFA per a la seva gestió i funcionament i, com a operació més important, hi ha la previsió d'obrir tres convocatòries de projectes als quals es podran presentar els ens locals i les entitats de les comarques del nord i del sud. Els tres eixos de treball que s'han seleccionat per a aquesta àrea funcional són:

  • Desenvolupar un entorn estable i facilitador de la cooperació
  • Promoure un territori resilient al canvi climàtic
  • Afavorir la participació de la ciutadania en la cooperació transfronterera

La primera convocatòria de projectes es posarà en marxa la tardor de 2023. Amb una dotació prevista de 2,2 milions d'euros del FEDER, s'orientarà a la programació d'un nombre limitat de projectes, capaços, però, d'incidir significativament en el territori. Aquests projectes porten el títol de projectes estructuradors, i la despesa elegible ha de ser superior a 200.000 euros.

L'any 2024 es posarà en marxa la segona convocatòria, després de la programació dels projectes estructuradors. Dotat amb 0,71 milions d'euros en crèdits del FEDER, s'orientarà a la programació de petits projectes que no superin els 200.000 euros de despesa elegible.

Finalment, la tercera convocatòria es llançarà durant el segon semestre de 2026, després d'una enquesta qualitativa sobre els resultats dels projectes programats prèviament. Aquesta enquesta, que combinarà l'expertesa professional i el sentiment de la població, capitalitzarà els resultats dels projectes i permetrà completar, corregir o continuar els resultats ja assolits. També es dotarà amb 0,71 milions d'euros en crèdits del FEDER i els projectes no podran superar els 80.000 euros de despesa elegible.

En les tres convocatòries els projectes s'hauran de circumscriure als tres eixos de treball detallats més amunt i s'haurà de procurar que els objectius de cadascun siguin complementaris amb el conjunt de projectes presentats a les diverses convocatòries.

 

Participació ciutadana

Per tal de conèixer de primera mà les necessitats i els desitjos de les persones que formem part d'aquestes comarques transfrontereres, les tres entitats promotores de l'Àrea Funcional presenten aquesta enquesta en línia que agrairem que contesteu.

L'enquesta no us ocuparà més de 10 minuts i, per a nosaltres, serà una informació molt valuosa per tal d'ajustar les convocatòries de projectes futurs i, també, per precisar els camps de treball dels proper anys.

 

El projecte Àrea Funcional de l'Espai Català Transfronterer (EsCaT) està cofinançat en un 65% per la Unió Europea a través del Programa de Cooperació Territorial Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027). L'objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.

Projecte Àrea Funcional de l'Espai Català Transfronterer (EsCaT)

Servei responsable

Servei de Programes Europeus