Adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) període 2024-2027

Consolidar i potenciar la XSLPE per a la realització de polítiques locals de promoció econòmica als municipis i comarques de la demarcació de Girona.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Ajuntaments, consells comarcals i entitats de promoció econòmica amb delegació d'ajuntaments o consells comarcals de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Per a sol·licitar l'adhesió a la XSLPE cal trametre el formulari normalitzat, degudament signat, per EACAT

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d'estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

 
 

Terminis

Obertura de sol·licitud : 04/07/2023
Tancament de sol·licitud : 31/12/2027

Més informació

xslpe.ddgi.cat

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació