HORIZON RESCHOOL

Reschool és un projecte d'innovació finançat amb fons europeus que té com a finalitat incentivar la creació, el creixement i la governança de comunitats energètiques, enteses com a projectes col·laboratius per a la producció i el consum compartit d'energia renovable. El projecte vol ampliar el coneixement i la implicació de la ciutadania en les comunitats energètiques locals, i per això busca fer de les escoles un espai motor per a la sensibilització i l'impuls de la participació. Les escoles poden tenir un paper clau per incentivar la implicació de les famílies en aquestes comunitats, ja que els infants hi poden actuar com a transmissors d'informació i alhora estimular l'acció i la participació dels adults.

 

 

Reschool

 

 

Informació en línia

Reschool - Creation, growing and management of energy communities - Reschool project (reschool-project.eu)

Servei responsable

Pacte de les Alcaldies