El dret de superfície i la concessió demanial

Les necessitats d'habitatge en l'àmbit local són àmplies i diverses. Per aquest motiu els ajuntaments, en compliment de les competències de promoció de l'habitatge i de gestió del sòl, impulsen fórmules com el dret de superfície i la concessió demanial per a sòls d'habitatges de protecció oficial.

L'objectiu principal de la sessió formativa és conèixer quines possibilitats articula la Llei d'urbanisme i com es poden desenvolupar les dues figures. A més a més, s'informarà sobre les darreres modificacions relacionades amb la gestió del patrimoni públic del sòl i de l'habitatge.

La sessió la impartirà Aleix Canals, advocat especialista en dret administratiu, dret urbanístic i habitatge.

14 d'abril 2023

 

Recursos

El dret de superfície i la concessió demanial