Pla d'Acció per als Sistemes d'EPC en marxa en el Sector dels Edificis Públics

De conformitat amb l'estratègia de la Unió Europea per a l'onada de renovació dels edificis, l'objectiu del projecte «Stepping plus» és impulsar l'adopció de contractes de rendiment energètic (EPC) per a una millora efectiva de l'eficiència energètica dels edificis públics als països mediterranis. Encara que els models d'EPC són realment difusos al nord d'Europa, existeixen molts obstacles als països del sud perquè es puguin aplicar correctament.

L'objectiu d'aquest Pla d'Acció és dissenyar un full de ruta per a la demarcació per a la futura posada en marxa dels programes d'EPC, tenint en compte els models intrínsecs (marc legislatiu, condicions del mercat i actors, institucions de finançament, governança, etc.) de la demarcació de Girona.

Servei responsable

Pacte de les Alcaldies