Les malalties infeccioses en amfibis: Manual de bones pràctiques en les activitats educatives de descoberta

L'objectiu d'aquest manual és divulgar la problemàtica de les malalties infeccioses en els amfibis i establir una sèrie de mesures preventives a tenir en compte en les activitats d'educació ambiental de descoberta de l'entorn.

Servei responsable

Parc Natural del Montseny