BEMobi - Mobilitat sostenible a la comarca del Baix Empordà

Aquest estudi té per objectiu identificar aquelles solucions que han d'ajudar a avançar cap a una descarbonització més gran de la mobilitat a la comarca del Baix Empordà, tenint en compte la mobilitat general i analitzant les necessitats dels diferents municipis.

Servei responsable

Pacte de les Alcaldies

Documentació