Reformes interiors a la planta segona del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona

L'encàrrec consisteix en una sèrie d'actuacions en la planta segona del Conservatori de Música Isaac Albèniz de Girona albergat a la Casa de Cultura, de cares a optimitzar els espais adscrits i a millorar àmbits amb disfuncions.

 

Documentació

Servei responsable

Servei d'Arquitectura