La política de cohesió de la Unió Europea 2021-2027

La política de cohesió de la Unió Europea (UE), coneguda també com a política regional europea, és la major política d'inversió que té. Aquesta política arriba a totes les regions i ciutats de la UE i en corregeix els desequilibris existents per assegurar la cohesió econòmica, social i territorial de la UE i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

La política de cohesió està alineada amb les prioritats de la Comissió Europea, i per al període 2021-2027 ha de contribuir de manera notable a la consecució de tres de les sis prioritats de la Comissió Von Der Leyen: un pacte verd europeu, una Europa preparada per a l'era digital i una economia al servei de la gent. En definitiva, ha de vetllar per la competitivitat sostenible, la recerca i la innovació, la doble transició digital i verda, així com la promoció del pilar europeu dels drets socials.

En el Marc financer pluriennal 2021-2027, la política de cohesió representa el 30,5 % del pressupost a llarg termini de la Unió, de manera similar a una altra política tradicional de la UE, la política agrària comuna, i va frec a frec amb les noves i reforçades prioritats de la UE, que representen el 31,9 % d'aquest pressupost. La política de cohesió té un pressupost de 392.000 milions d'euros per al període 2021-2027 a preus corrents.

Servei responsable

Servei de Programes Europeus

Documentació