Adhesió a la xarxa Construir Europa amb els Regidors

La xarxa Construir Europa amb els Regidors (Building Europe with Local Councillors) va ser creada recentment i és implementada de manera conjunta per la Comissió Europea en col·laboració estreta amb el Comitè de les Regions.

Aquesta iniciativa promou una xarxa de representants electes de l'Administració local a tota la Unió destinada a donar a conèixer la Unió Europea (UE) al territori i acostar-la als seus ciutadans. Es tracta de portar Europa a l'àmbit local, més enllà de Brussel·les, i afavorir l'intercanvi transnacional de bones pràctiques.

Per formar part d'aquesta xarxa, l'entitat local ha d'assumir el compromís de designar un càrrec electe com a referent. Aquest serà el responsable d'assegurar les accions següents:

  • Debatre i intercanviar idees en el si de l'entitat, a escala de municipi i en els mitjans locals, sobre les iniciatives polítiques de la UE.
  • Presentar polítiques de la UE, accions i iniciatives de manera objectiva, basades en informació acurada i contrastada.
  • Participar activament en la xarxa de regidores i regidors a través de la plataforma en línia creada, assistir als seminaris i visites que ofereixi la Comissió Europea, respondre a dos qüestionaris anuals i fer retorn de les activitats fetes al territori.

Els càrrecs electes que són part de la xarxa reben els recursos següents:

  • Material informatiu de la Comissió Europea i informació actualitzada permanent per tal de fer partícip la ciutadania del procés de construcció europea.
  • En funció de la disponibilitat de recursos, accés prioritari a les visites del Centre de Visitants de la Comissió Europea a Brussel·les.
  • Accés a una plataforma interactiva per mantenir contacte amb altres regidors i regidores de la UE.
  • Informació sobre iniciatives de la UE destinades a autoritats locals i ens locals, i oportunitat de seguir les activitats del Comitè de les Regions o la Xarxa d'Autoritats Regionals i Locals de la UE, i contribuir-hi.

Règim econòmic aplicable

Ser membre de la xarxa no té cost.

Més informació

Informació per donar-se d'alta.

Servei responsable

Servei de Programes Europeus